Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Beekbergen Klassiek wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moet Stichting Beekbergen Klassiek in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. Stichting Beekbergen Klassiek neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Stichting Beekbergen Klassiek zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vindt u ons privacybeleid.
Voor vragen omtrent dit document en de inhoud hiervan kan een e-mail verzonden worden naar info@beekbergenklassiek.nl.

Met welk doel verwerkt Stichting Beekbergen Klassiek mijn persoonsgegevens?
Stichting Beekbergen Klassiek gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De organisatie van een concert;
 • Het uitvoeren en/of verwerking van transacties (betalingen) die via de website verlopen;
 • Het versturen van (e-mail-)nieuwsbrieven en brochures;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld annulering van het concert op het laatste moment);
 • U te informeren over wijzigingen van een concert waarvoor u toegangskaarten heeft gekocht;
 • Om een link naar uw toegangskaarten toe te mailen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Beekbergen Klassiek van mij?
Stichting Beekbergen Klassiek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Leeftijdscategorie (als afgeleide van de bestelling van een toegangskaart voor personen onder de 30 jaar);
 • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (e-mail) en telefonisch;
 • Internetbrowser en apparaattype.

De gegevens die worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. De bestelpagina toont welke velden verplicht zijn; zonder deze verplichte informatie kunnen wij u niet van dienst zijn.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?
Alleen Stichting Beekbergen Klassiek vertegenwoordigd door haar bestuursleden conform inschrijving Kamer van Koophandel.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beekbergenklassiek.nl.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Stichting Beekbergen Klassiek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Ingenomen toegangskaarten: 24 uur
 • Gastenlijsten en overige informatie maakt deel uit van onze administratie en wordt daarom tenminste 7 jaar digitaal bewaard. Indien er geen noodzaak meer is om gegevens te bewaren, zal de Stichting Beekbergen Klassiek de informatie vernietigen.

Worden mijn gegevens met anderen gedeeld?
Stichting Beekbergen Klassiek verkoopt/deelt uw gegevens niet aan/met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, Stichting Beekbergen Klassiek zorgt voor een adequaat en passend niveau van beveiliging door:

 • Het kaartverkoopsysteem in eigen beheer te hebben;
 • Sterke wachtwoorden voor website, kaartverkoopsysteem, betaaldienst en gegevensopslag;
 • Het niet onbeheerd achterlaten van de gastenlijst tijdens concerten;
 • Het vernietigen van de ingenomen toegangskaarten;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Stichting Beekbergen Klassiek neemt de bescherming van uw gegevens dus serieus en heeft dus passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen worden periodiek geëvalueerd op effectiviteit en verbetermogelijkheden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beekbergenklassiek.nl. 

Gegevens inzien, rectificatie of verwijderen en bezwaar
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. In dat geval  stuurt u een verzoek naar info@beekbergenklassiek.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), de strook met nummers onderaan het document, paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deze kopie van het identiteitsbewijs zal onmiddellijk na verwerking worden vernietigd. Stichting Beekbergen Klassiek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Voor de digitale lnieuwsbrief kunt u zich afmelden via de link die onderin elke nieuwsbrief staat.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de wet het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daartoe de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruikt Stichting Beekbergen Klassiek cookies, en zo ja, waarvoor?
Ja, Stichting Beekbergen Klassiek plaatst op uw computer een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij uw bezoek aan onze website. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Deze cookies hebben meerdere doelen:

 • Het opslaan van uw winkelmandje op onze website
 • Stichting Beekbergen Klassiek maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor de technische werking van onze website. Met behulp van deze cookies kan Stichting Beekbergen Klassiek er bijvoorbeeld voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie moet invoeren. Of cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de inhoud van uw winkelmandje niet verloren gaat.
 • Onze website optimaliseren

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies aanpassen?
U kunt uw browser zodanig instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt, of dat u op hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De instellingen voor het beheer van cookies kunt u in de meeste browsers vinden onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’. 1Wanneer u verder surft op onze website zonder op de cookie melding te antwoorden, gaat u impliciet akkoord met het gebruik van cookies.

Kan Stichting Beekbergen Klassiek dit Privacybeleid wijzigen?
Ja, Stichting Beekbergen Klassiek behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.

Contactgegevens Stichting Beekbergen Klassiek
Post: Konijnenkamp 29, 7361DD Beekbergen
E-mail: info@beekbergenklassiek.nl
Telefoon: 06 53 40 49 02

 

Sponsors:

Mede mogelijk gemaakt door:

Blijf op de hoogte:

06 53404902