Bestellen voorjaarsconcert 2018

mevrouwheerheer en mevrouw

Initialen (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Straat (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Bestelt hierbij één of meer concertkaarten voor:

The Atlantic Trio, 17 maart 2018
volwassenen à € 25--, jeugd tot 19 jaar à € 10,--:

Uw betaling dient vóór aanvang van het concert op rekening NL39RABO0336726511 van de Stichting Beekbergen Klassiek o.v.v. het betreffende concert te zijn bijgeschreven. Als u het bedrag niet op tijd kunt overmaken, neem dan contact op met de voorzitter/penningmeester Jan Schut: 06 25057310.

Ik ben al donateur.Ik ben geen donateur

Ik word donateur en zal jaarlijks een bedrag van minimaal € 25,-- overmaken op het rekeningnummer NL39RABO0336726511 van de Rabobank t.n.v. Stichting Beekbergen Klassiek o.v.v. 'donatie'. (Donateurs krijgen een gereserveerde plaats (max. 2))Ik word geen donateur

Ik wil graag de Nieuwsbrief van Stichting Beekbergen Klassiek ontvangen.Ik wil de nieuwsbrief niet ontvangen

Ruimte voor vragen / informatie / speciale verzoeken: